PRODUCTS
Home » Contact Us

Name: Guangzhou Guoyan machinery making co.,Ltd
Add: No.963 Jishan Industrial Estate, Zhuji Road, Tianhe District. Guangzhou,China
Postcode: 510663
Tel: +86-20-837-673
Mobile: +86-134325252
Fax: +86-20-3205-470
E-mail: bagmakingmachine@worldbrandcorp.com

Home » Inquire Form